CORPORATE GOVERNANCE

T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance
T.A.C.C. Corporate Governance

CSR 2022

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯจึงตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทางด้านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect และก้าวไปสู่การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จำนวน 1 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และบ้านบุญเริง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมสนับสนุน 53 บริษัท รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 91 ไร่ 18,200 ต้น

บริษัทฯ มอบน้ำดื่มอัลคาไลน์ธรรมชาติ เอท พลัส Jay The Rabbit จำนวน 200 แพ็ค ให้กับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทย โดยมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้บริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครสำหรับใช้ทำสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้บริจาคอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องดื่ม ให้กับกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ทีมพนักงาน จิตอาสาได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีโลหิตในการรักษาอย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มกับโครงการปันน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน โดยผู้บริหารนำทีมพนักงาน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำสะอาดพร้อมติดตั้ง ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงานของเรา ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และปัจจุบันยังคงให้การสนับสนุนการเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ จุดประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่า ต่อสังคมรอบข้างเป็นสำคัญ