International Business

T.A.C.C. มุ่งเน้นขยายฐานการค้าไปสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างกลุ่มประเทศ CMLC (กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ด้วยทีมการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี และพร้อมจัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบรับกับความต้องการเหล่านั้น เพื่อก้าวสู่การเป็น “สินค้าไทยที่น่าภาคภูมิใจในกลุ่มประเทศอาเซียน

 • International Region
  Development Region
 • CAMBODIA

  กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องปีละ 8-9% และประชากรอายุน้อยมีสัดส่วนถึง 55% ของประชากรทั้งหมด

  T.A.C.C. ปักฐานธุรกิจในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2550 โดยเปิดตลาดด้วยชาเขียวพร้อมดื่มบรรจุขวดสีสันสดใส Zenya เมื่อปี 2557 เชนย่าสร้างยอดขายกว่า 1 ล้านขวดต่อเดือน จากตลาดรวมเครื่องดื่มชาเขียวที่มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

  การร่วมมือกับดิสทริบิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้ปัจจุบันเชนย่ามีช่องทางหลักคือ เทรดิชั่นนอลเทรดกว่า 1.6 หมื่นแห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 22 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 271 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนเมืองกว่า 90% กลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและอัตราการซื้อซ้ำสูง

 • MYANMAR

  เมื่อเมียนม่าร์เปิดประตูบ้านต้อนรับผู้มาเยือนและเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราได้เข้าสู่ประเทศพม่าจากการร่วมมือทางธุรกิจผู้จัดจำหน่ายชาวไทยที่มีประสบการณ์ในประเทศเมียนม่าร์มานานกว่า 30 ปี โดยนำร่องด้วยสินค้ายอดนิยมกาแฟสุขภาพวีสลิม คาดว่าจะใช้เวลา2-3 ปีในการสร้างตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะขยายตลาดไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ ต่อไป

 • LAOS

  ประเทศลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เสมือนว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนลาวมีการไปมาหาสู่กับประเทศไทยและยังบริโภคสื่อจากไทยทั้งหมด การเข้าทำการตลาดของ T.A.C.C. จึงเป็นแบบยั่งยืน โดยมีการนำเข้าชาเชียวเชนย่า และธุรกิจชากาแฟโถกดในร้านสะดวกซื้อของประเทศลาว ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างสูงในปีที่ผ่านมา