International Business

T.A.C.C. มุ่งเน้นขยายฐานการค้าไปสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างกลุ่มประเทศ กัมพูชา มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม

ด้วยทีมการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี และพร้อมจัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบรับกับความต้องการเหล่านั้น เพื่อก้าวสู่การเป็น “สินค้าไทยที่น่าภาคภูมิใจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 • International Region
  Development Region
 • CAMBODIA

  กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องปีละ 8-9% และประชากรอายุน้อยมีสัดส่วนถึง 55% ของประชากรทั้งหมด

  T.A.C.C. ปักฐานธุรกิจในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2550 โดยเปิดตลาดด้วยชาเขียวพร้อมดื่มบรรจุขวดสีสันสดใส Zenya เมื่อปี 2557 เชนย่าสร้างยอดขายกว่า 1 ล้านขวดต่อเดือน จากตลาดรวมเครื่องดื่มชาเขียวที่มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

  และในปัจจุบันตลาดกัมพูชายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะเครื่องดื่มเย็นในโถกดในร้าน 7- Eleven มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว รวมถึงความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ทำให้สามารถตอบรับกับสถานการณ์การเติบโตของ 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชาได้ทันที โดยกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหลักคือวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และอัตราการซื้อซ้ำสูง

 • MALAYSIA

  มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง มีการบริโภคสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงประชากรร้อยละ 65 ของประชากรทั้งหมดอยู่ในวัยทำงาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวกสบาย และต้องการความรวดเร็วในเวลาเร่งด่วน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหลักที่ทาง T.A.C.C. ต้องการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือ Online ในปัจจุบันสินค้า T.A.C.C. มีจำหน่ายในโถกดเครื่องดื่มของร้าน 7-Eleven CAFE และผ่านช่องทาง shopee lazada เพื่อตอบรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในหลายๆช่องทาง

 • LAOS

  ประเทศลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เสมือนว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนลาวมีการไปมาหาสู่กับประเทศไทยและยังบริโภคสื่อจากไทยทั้งหมด การเข้าทำการตลาดของ T.A.C.C. จึงเป็นแบบยั่งยืน โดยมีการนำเข้าชาเชียวเชนย่า และธุรกิจชากาแฟโถกดในร้านสะดวกซื้อของประเทศลาว ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างสูงในปีที่ผ่านมา

 • VIETNAM

  ประเทศเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กลุ่มประชากรหลักเป็นวัยแรงงานมากถึง 55-60% จากประชากรที่มีมากถึง 97 ล้านคน และมีการเติบโตต่อเนื่อง ทำให้ประชากรที่อยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางของประเทศเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี

  T.A.C.C. เล็งเห็นถึงการเติบโต และศักยภาพของตลาด จากจำนวนร้านสะดวกซื้อ ร้านคาเฟ่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การลงทุน จากบริษัทข้ามชาติ และกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มขยายตลาดส่งออกสู่ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคหลักคือกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เป็น Young Generation