INTERNATIONAL BUSINESS

T.A.C.C. มุ่งเน้นขยายฐานการค้าไปสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างกลุ่มประเทศ กัมพูชา มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม
ด้วยทีมการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง ทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี และพร้อมจัดหาสินค้า และบริการเพื่อตอบรับกับความต้องการเหล่านั้น เพื่อก้าวสู่การเป็น"สินค้าไทยที่น่า ภาค ภูมิใจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

International Region

Cambodia

Cambodia

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องปีละ 8-9% และประชากรอายุน้อยมีสัดส่วนถึง 55% ของประชากรทั้งหมด

T.A.C.C. ปักฐานธุรกิจในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2550 โดยเปิดตลาดด้วยชาเขียวพร้อมดื่มบรรจุขวดสีสันสดใส Zenya เมื่อปี 2557 เชนย่าสร้างยอดขายกว่า 1 ล้านขวดต่อเดือน จากตลาดรวมเครื่องดื่มชาเขียวที่มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

และในปัจจุบันตลาดกัมพูชายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะเครื่องดื่มเย็นในโถกดในร้าน 7- Eleven มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว รวมถึงความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ทำให้สามารถตอบรับกับสถานการณ์การเติบโตของ 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชาได้ทันที โดยกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหลักคือวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และอัตราการซื้อซ้ำสูง

Malaysia

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง มีการบริโภคสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงประชากรร้อยละ 65 ของประชากรทั้งหมดอยู่ในวัยทำงาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวกสบาย และต้องการความรวดเร็วในเวลาเร่งด่วน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหลักที่ทาง T.A.C.C. ต้องการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือ Online ในปัจจุบันสินค้า T.A.C.C. มีจำหน่ายในโถกดเครื่องดื่มของร้าน 7-Eleven CAFE และผ่านช่องทาง shopee lazada เพื่อตอบรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในหลายๆช่องทาง

Malaysia
Laos

Laos

ประเทศลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เสมือนว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนลาวมีการไปมาหาสู่กับประเทศไทยและยังบริโภคสื่อจากไทยทั้งหมด การเข้าทำการตลาดของ T.A.C.C. จึงเป็นแบบยั่งยืน โดยมีการนำเข้าชาเชียวเชนย่า และธุรกิจชากาแฟโถกดในร้านสะดวกซื้อของประเทศลาว ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างสูงในปีที่ผ่านมา

Vietnam

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กลุ่มประชากรหลักเป็นวัยแรงงานมากถึง 55-60% จากประชากรที่มีมากถึง 97 ล้านคน และมีการเติบโตต่อเนื่อง ทำให้ประชากรที่อยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางของประเทศเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี

T.A.C.C. เล็งเห็นถึงการเติบโต และศักยภาพของตลาด จากจำนวนร้านสะดวกซื้อ ร้านคาเฟ่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การลงทุน จากบริษัทข้ามชาติ และกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มขยายตลาดส่งออกสู่ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคหลักคือกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เป็น Young Generation

Vietnam

Developed Region

Australia

Australia

ประเทศออสเตรเลียเป็นชาติแห่งการผสมผสาน เพราะเคยอยู่ในการปกครองของประเทศอื่นมาก่อน ฉะนั้นชาวออสเตรเลียจึงมีหลายเชื้อชาติ และเป็นประเทศที่เปิดรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง จนถึงปัจจุบันออสเตรเลียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี กิจกรรมที่หน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนคือ นโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ทำให้คนต่างชาติรวมทั้งคนไทยเข้าไปเปิดธุรกิจในประเทศออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ร้านอาหารไทย & Asian Grocery”

ประมาณการณ์ว่าในประเทศออสเตรเลียมีร้านอาหารไทยราว 4,000 ร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น ซึ่งมีประชากรของไทย และคนเอเชียอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยในเมืองซิดนีย์นั้น มีการตั้งไทยทาวน์ที่ถนนพิสส์ สตรีท เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนไทยในเมืองนั้น

จากความชำนาญของ T.A.C.C. ที่ผลิตเครื่องดื่มที่มีรสชาติไทยแท้ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ณ อรุณ รสชาติชาไทย ชามะนาว มัจฉะลาเต้ จาก T.A.C.C. มีจำหน่ายอยู่ในร้านอาหารไทย และ Asian Grocery ที่เมลเบิร์น ซิดนีย์ เพิร์ธ และบริสเบน