ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
22 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ห้อง Rifaee ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ
ถ.รามคำแหง
PDF
01 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
11 มีนาคม 2564
-
Analyst Meeting TACC Head office
PDF
01 กุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
19 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00 น.
Analyst Meeting TACC Head office
PDF
01 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
Company Visit TACC Head office
PDF
22 กันยายน 2563
เวลา 13.00-14.00 น.
Opportunity Day-Q2/2020 TACC Head office
PDF
18 กันยายน 2563
เวลา 10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ
ถ.รามคำแหง
PDF
01 กรกฏาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
16 มิถุนายน 2563
เวลา 14.15-15.00 น.
Opportunity Day-Q1/2020 TACC Head office
PDF