ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
01 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2565
Analyst Meeting *Tentative Online Meeting
PDF
01 กันยายน 2565
กันยายน 2565
Opportunity Day-Q2/2022 *Tentative Online Meeting
PDF
01 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565
Analyst Meeting *Tentative Online Meeting
PDF
21 เมษายน 2565
-
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) E-AGM
PDF
09 มีนาคม 2565
-
Opportunity Day-Year 2021 Online Meeting
PDF
03 มีนาคม 2565
-
Analyst Meeting Online Meeting
PDF
22 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ห้อง Rifaee ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ
ถ.รามคำแหง
PDF
01 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
11 มีนาคม 2564
-
Analyst Meeting TACC Head office
PDF
01 กุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564
Road Show (on line) TACC Head office
PDF