NEWS & EVENTS

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เดินสายพบปะสื่อมวลชนและสวัสดีปีใหม่ 2567

คุณ สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมนักลงทุนสัมพันธ์และทีมสื่อสารองค์กรเดินสายพบปะสื่อมวลชนและสวัสดีปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอดและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับสื่อมวลชนอีกด้วย