NEWS & EVENTS

TACC คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2566

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET Award ประจำปี 2566 โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์กุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 1,500 ล้านบาท ให้แก่ คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมข องทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีคุณค่าและมีเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

โดยในครั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด "Benchmark of Excellence" ตอกย้ำการเป็นรางวัลมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ