NEWS & EVENTS

T.A.C.C. นำสินค้าลิขสิทธิ์หมาจ๋าและ Warbie Yama ร่วมออกงานแสดงสินค้า ในโครงการ Pop Up Exhibition Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

T.A.C.C. ได้นำสินค้าลิขสิทธิ์หมาจ๋า และ Warbie Yama ไปร่วมออกงานแสดงสินค้าในโครงการ Pop Up Exhibition Tokyo ภายใต้โปรเจกต์คาแรคเตอร์ไทย จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการแสดงสินค้าคาแรคเตอร์ไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้คาแรคเตอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยได้รับผลการตอบรับที่ดี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Roppongi Hills Forest Art Museum Shop ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้