NEWS & EVENTS

T.A.C.C. จัดโครงการ จิตอาสาฯ

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (T.A.C.C.) จัดทำโครงการ จิตอาสาทำความสะอาดบ่อเต่า และบริจาคเงินให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายในกิจกรรมได้มีการจัดให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับเต่าทะเล จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาคณะผู้บริหารและพนักงานไปยังบ่อเพาะเลี้ยงเต่า เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบ่อเต่า

นอกจากนั้นยังได้บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ กลับสู่สังคม ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้