NEWS & EVENTS

T.A.C.C. ปิดดีล M&A พร้อมเดินสายแนะนำผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพและอาหารเสริมแบรนด์ Bloss Natura

T.A.C.C. ปิดดีล M&A พร้อมเดินสายแนะนำผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพและอาหารเสริมแบรนด์ Bloss Natura

คุณสุพจน์ ลีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด และคุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เดินสายแจ้งข่าวการปิดดีล M&A พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพและอาหารเสริมแบรนด์ Bloss Natura ประกอบด้วย Supplement (Jeli) และ Skincare เพื่อตอกย้ำในการรุกเข้าสู่ธุรกิจ Health and wellness อย่างเติมตัว พร้อมขอบคุณสื่อที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด