NEWS & EVENTS

T.A.C.C. เดินสายพบปะสื่อมวลชนและสวัสดีปีใหม่

คุณ สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินสายพบปะสื่อมวลชนและสวัสดีปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอดและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอีกด้วย