T.A.C.C. มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทยTACC มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทยTACC ม

T.A.C.C. มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทย

ตัวแทนของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (T.A.C.C.) มอบน้ำดื่มอัลคาไลน์ธรรมชาติ เอท พลัส Jay The Rabbit จำนวน 200 แพ็ค ให้กับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทย โดยมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากในหลากหลา ยพื้นที่ทั่วประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้