TACC มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทยTACC มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทยTACC มอบน้

TACC มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทย

ตัวแทนของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) มอบน้ำดื่มอัลคาไลน์ธรรมชาติ เอท พลัส Jay The Rabbit จำนวน 200 แพ็ค ให้กับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สยามร่วมใจไทยช่วยไทย โดยมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากในหลากหลา ยพื้นที่ทั่วประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้