NEWS & EVENTS

แถลงการณ์

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตามที่มีการนำรูปผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ไปใช้แอบอ้างในเพจ Facebook BC เทรดเดอร์มือใหม่โดยมีการนำภาพของผู้บริหารและใช้ข้อความในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ แอบอ้างเพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อประมาณวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบและยืนยันว่า การโฆษณาใน Facebook ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร  ดังนั้น ขอให้ทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อ และอย่าได้ดำเนินการใด ๆ ตามคำโฆษณาดังกล่าวทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วและจะดำเนินการอย่างถึงที่สุด แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)