TACC ร่วมแบ่งปัน เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19​ ​ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วกทม. 10 แห่ง

TACC ร่วมแบ่งปัน เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19​ ​ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วกทม. 10 แห่ง

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริจาคเครื่องดื่ม ในโครงการร่วมแบ่งปัน “เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19”ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วกทม. 10 แห่ง ในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องดื่มให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี คุณอุษณีย์ มีลาภา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและการคลัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้