TACC เดินสายพบปะสื่อมวลชนและสวัสดีปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน 2564

คุณ สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินสายพบปะสื่อมวลชนและสวัสดีปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน 2564  เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอีกด้วย