TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย

TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนตาบอดมีอุปกรณ์สำหรับดูแลและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องใช้การสัมผัสเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมี คุณพิทยา ศรีโกตะเพชร ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ