บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานบ้านบึง ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงงานบ้านบึง ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000  (Food Safety System Certification), มาตรฐาน ISO 22000: 2018, HACCP Codex GMP Codex และ Halal เป็นการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับเชิงการค้าระดับโลก ในการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Download Certificate