CSR 2020-2021


CSR 2021

‣ TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนตาบอดมีอุปกรณ์สำหรับดูแลและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องใช้การสัมผัสเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมี คุณพิทยา ศรีโกตะเพชร ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ

‣ TACC ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 320,000 บาท พร้อมหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) ให้กับ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

‣ “TACC ชวนกันทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ 3Rs”
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “TACC ชวนกันทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ 3Rs” ให้พนักงานทุนคนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟ โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานปิดน้ำ-ปิดไฟ หลังการใช้งานทุกครั้ง หรือหลังเลิกงาน การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กระดาษ Reuse การเก็บข้อมูลแบบ Paperless ลดการใช้หลอดพลาสติก และการพกพาแก้วน้ำมาเอง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์ Recycle ลงบนกล่องกระดาษของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกด้วย

‣ บริษัทฯ ได้บริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครสำหรับใช้ทำสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้บริจาคอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

‣ บริษัทฯ ได้บริจาคสินค้าของบริษัทฯ ให้กับสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (ชาย-หญิง)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

CSR 2021

‣ TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
คู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 125,000 บาท ให้กับ “โครงการ การก่อสร้างไอซียูโควิด ส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

‣ TACC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 กับ โครงการร่วมแบ่งปัน “เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้ รพ.สนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำโดย คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
คู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริจาคเครื่องดื่ม ในโครงการร่วมแบ่งปัน “เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โควิด-19”ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วกทม. โดยในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี คุณอุษณีย์ มีลาภา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและการคลัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้