R&D TEAM

  • ทีมพัฒนาสินค้าและซัพพลายเชน
    จากประสบการณ์ในการผลิตและจัดหน่ายสินค้าทำงานร่วมกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำของประเทศอย่าง 7-Eleven มากว่าหนึ่งทศวรรษ ทำให้เรามีความเข้าใจธุรกิจเครื่องดื่มอย่างลึกซึ้งและมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับคู่ค้าในวงการเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศในทุกขั้นตอนตลอดสายซัพพลายเชน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะส่งสินค้าที่เปี่ยมคุณภาพถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคได้ตามความต้องการ แม้ในสถานการณ์คับขันทีมงานผู้บริหารและซัพพลายเชนของเราก็สามารถใช้ทักษะและสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทำธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก

    เหตุนี้เองจึงทำให้เราได้รับรางวัลหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่เติบโตเร็วที่สุด (Best of Business Growth) ของซีพีออลล์ในปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่คู่ค้าที่สนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดีและมีผลการดำเนินงานเติบโตดีเยี่ยม

  • ทีมตรวจสอบคุณภาพ
    เครื่องดื่มเป็นสินค้าที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูงเพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เรามีนโยบายตรวจคุณภาพสินค้าที่เข้มงวด โดยจะตรวจซ้ำสินค้าที่ได้มาจากโรงงานทุกครั้งโดยไม่มีการประนีประนอมหรือละเว้น แม้สินค้าเหล่านั้นจะผ่านการตรวจสอบมาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น ระบบ TQM HACCP และ QC แล้วก็ตาม เราไม่ได้ตรวจคุณภาพแค่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่ยังครอบคลุมถึงวัตถุดิบหลัก บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอีกด้วย ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของ T.A.C.C. ที่ส่งถึงมือลูกค้าเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานขั้นสูง