ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
16 มีนาคม 2561
เวลา 14.00-16.00 น.
Analyst Meeting –FS 2017 ห้องประชุมใหญ่ TACC
PDF
16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00
Analyst Meeting- Business -9M 2017 The Westin Grande Hotel
PDF
14 กันยายน 2560
14.00-15.00 น.
Opportunity Day-Q2/2017 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
29 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00-16.00 น.
Thailand Focus 2017 Anantara Siam Hotel
PDF
14 กรกฏาคม 2560
เวลา 14.00-16.00 น.
Analyst Meeting- Business Direction for second half Grand Centre point Hotel (Terminal 21)
PDF
01 กรกฏาคม 2560
เวลา 10.00-18.00
MAI Forum 2017 Centara Grand Central World Hotel
PDF
19 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
PDF
24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 14.00-15.00
Opportunity Day-FS 2016 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
19 มกราคม 2560
เวลา 14.00-16.00
Analyst Meeting-2017 Direction ห้องประชุมใหญ่ TACC
PDF
12 มกราคม 2560
เวลา 10.00-16.00 น.
Roadshow: Thai Corporate Day จัดโดย บล.บัวหลวง Conrad Bangkok Hotel
PDF