STRATEGIC
MARKETING TEAM

เรามีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 15 ปี ในบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก เช่น โคคา-โคล่า ยูนิลีเวอร์ เซเรบอส เอบีฟู้ดส์ ซีแกรม ลินตาส และกรีนสปอต (ไวตามิ้ลค์) ทำหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาสินค้าในทุกมิติตั้งแต่แนวคิดสู่แผนธุรกิจที่จับต้องได้ เพื่อการตลาดและการขายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืน เมื่อมองเห็นโอกาสทางการตลาดในร้านสะดวกซื้อ เราเริ่มธุรกิจแรกด้วยการร่วมพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser) ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จนประสบความสำเร็จยอดขายเติบโตกว่าเท่าตัว ตั้งแต่ปีแรกๆ และยังคงเติบโตไปพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจอย่าง CP ALL Public Company Limited. (7-Eleven) ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 8,000 สาขา

นอกจากนี้ทีมกลยุทธ์การตลาดของเรายังสามารถผลักดันให้ T.A.C.C. เป็นเจ้าของตราสินค้าเครื่องดื่มชาเชียวพร้อมดื่มเชนย่า ซึ่งวางจำหน่ายใน 10 ประเทศทั่วโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในเครื่องดื่มชาเขียวในกัมพูชา และเป็นชาเขียวยี่ห้อไทยยี่ห้อเดียวที่มีสินค้าวางจำหน่ายเกินกว่าครึ่งหนึ่งของในโรงเรียนในสิงคโปร์

 • Vision

  “เราจะเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 • Mission

  พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ด้วยการดำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และจีน (CMLC) โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกำไรทั้ง 4 ดังนี้
  • กำไร สู่ผู้บริโภค
  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
  • กำไร สู่คู่ค้า
  ด้วยนโยบายและการทำงานภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
  • กำไร สู่สังคม
  ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • กำไร สู่องค์กร
  ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

 • นายชัชชวี วัฒนสุข

  คุณชัชชวี วัฒนสุข

  • ตำแหน่งปัจจุบัน

   Chairman of the Executive Board

  • ประวัติการศึกษา

   MBA University of San Diego USA

  • ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

   • ตำแหน่ง Group Brand Manager

    บริษัท Coca-Cola (Thailand) Co., Ltd.

   • ตำแหน่ง Brand Manager

    บริษัทNovartis Nutrition (Thailand) Co., Ltd.

   • ตำแหน่ง Food Senior Marketing Executive

    บริษัทCerebos (Thailand) Co., Ltd.

 • นายชนิต สุวรรณพรินทร์

  คุณชนิต สุวรรณพรินทร์

  • ตำแหน่งปัจจุบัน

   Managing Director

  • ประวัติการศึกษา

   Master Of Business Administration Faculty Of Commerce And Accountancy, Chulalongkorn University, Thailand

  • ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

   • ตำแหน่ง General Marketing Manager

    บริษัท Green Spot (Thailand) Ltd.

 • นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

  คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

  • ตำแหน่งปัจจุบัน

   Deputy Managing Director - Sales, Marketing and Strategic Partner Division

  • ประวัติการศึกษา

   MBA University of South Alabama USA

  • ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

   • ตำแหน่ง Marketing Manager

    บริษัท Coca-Cola (Thailand) Co., Ltd.

   • ตำแหน่งCommercial Executive Director

    บริษัทCoca-Cola (Thailand) Co., Ltd.

 • นางสาวสุวีรยา อังศวานนท์

  คุณสุวีรยา อังศวานนท์

  • ตำแหน่งปัจจุบัน

   Division Director – Strategic Partner Division and Corporate Communication Department

  • ประวัติการศึกษา

   Business Administration Harvard University Extension School USA

  • ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

   • ตำแหน่ง Associate Director

    บริษัท Lowe Limited