ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
22 เมษายน 2021
Time 10.00 am.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ห้อง Rifaee ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ
ถ.รามคำแหง
PDF
01 มีนาคม 2021
31 March 2564
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
11 มีนาคม 2021
-
Analyst Meeting TACC Head office
PDF
01 กุมภาพันธ์ 2021
28 February 2021
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
19 พฤศจิกายน 2020
Time 02.00 pm.
Analyst Meeting TACC Head office
PDF
01 กันยายน 2020
30 September 2020
Company Visit TACC Head office
PDF
22 กันยายน 2020
Time 01.00-02.00 pm.
Opportunity Day-Q2/2020 TACC Head office
PDF
18 กันยายน 2020
Time 10.00 am.
Annual General Meeting of Shareholders 2020 ห้องมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ
ถ.รามคำแหง
PDF
01 กรกฏาคม 2020
31 July 2020
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
16 มิถุนายน 2020
Time 02.15-03.00 pm.
Opportunity Day-Q1/2020 TACC Head office
PDF