ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
01 พฤศจิกายน 2019
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
Analyst Meeting –Q3/2019 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2019
สิงหาคม-กันยายน 2562
Analyst Meeting –Q2/2019 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2019
สิงหาคม-กันยายน 2562
Opportunity Day-Q2/2019 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
13 กรกฏาคม 2019
เวลา 10.00-18.00
MAI Forum 2019 Centara Grand Central World Hotel
PDF
28 พฤษภาคม 2019
เวลา 14.00 น.
Analyst Meeting –Q1/2018 TACC Head office
PDF
23 เมษายน 2019
เวลา 10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ถ.รามคำแหง
PDF
29 มีนาคม 2019
เวลา 10.00-11.00 น.
Opportunity Day-FS 2017 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
01 พฤศจิกายน 2018
พฤศจิกายน 2561
Analyst Meeting –Q3/2018 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2018
สิงหาคม-กันยายน 2561
Analyst Meeting –Q2/2018 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2018
สิงหาคม-กันยายน 2561
Opportunity Day-Q2/2018 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF