关于我们

Vision

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าไลฟ์สไตล์และเครื่องดื่ม ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที โดยการสร้างผลตอบแทนร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Mission

พนักงานชาวทีเอซีซีจะร่วมกันผลักดันให้องค์กรนี้เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มและสินค้าไลฟสไตล์ โดยเฉพาะชาและกาแฟ ด้วยการดำเนินกิจการในแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และจีน (CLC) โดยการสร้างความมั่นคงผ่านกำไรทั้ง 4 ดังนี้

  1. กำไรสู่ "ผู้บริโภค" ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
  2. กำไรสู่ "คู่ค้า" ด้วยนโยบายและการทำงานภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
  3. กำไรสู่ "สังคม" ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. กำไรสู่ "องค์กร" ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

EXPLORE THE
COMPANY PROFILE

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ที.เอ.ซี.เบฟเวอร์เรจ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สินค้าที่วางจำหน่ายในช่วงแรก ได้แก่ ชาเย็น ชานม กาแฟ และน้ำผลไม้ เช่น น้ำพั้นซ์ น้ำแคนตาลูป เป็นต้น ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to Drink) โดยเริ่มวางจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” และได้ขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 152 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

Strategic Marketing Team

我们营销团队由一群和诸多国际知名品牌公司如可口可乐,联合利华,cerabos,AB食品饮料公司,西格拉姆,灵狮和绿斑(维他豆奶)有过合作,积攒了超过15年食品和饮料市场营销经验的营销策略师组成。团队监督产品开发的每一个阶段和每一个维度,从产品概念到商业计划到分销渠道,以确保我们的产品符合目标市场的需求。也正因为如此,我们的营销主管总是考虑营销费用的有效性,以维持利润率和可持续增长。

在我们与7-11便利店合作的十多年的时间里,T.A.C.C.开发了自动饮料销售机市场。在2002年我们第一次进入市场时,我们推出了一些最受欢迎的泰式饮料,如冰红茶,奶茶和冰咖啡。这些饮料深受消费者欢迎,我们也因此见证了连续几年的百分百的销售增长。后续我们又在市场上推出了多种果汁饮料自动销售机,这些果汁都深受消费者欢迎。

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน และสินค้าไลฟสไตล์ โดยมุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มด้วยความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Business to Consumer : B2C) ดังนี้

B2B

Business to Business

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ บริษัทฯ จะทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้า ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) เพื่อผลิตและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมถึงร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant) เช่น เครื่องดื่มเย็นในโถกด เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในมุม All Café เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser)

B2C

Business to Customer

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Business to Customer : B2C) นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนากับพันมิตรทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง ดังนี้ ชาเขียวพร้อมดื่ม (Ready to Drink) ตรา “เชนย่า” (Zenya) ครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง ตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun) ตรา “สวัสดี” (Sawasdee) เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา “เฮอร์ชี่” (Hershey’s) ธุรกิจคาแรคเตอร์ และธุรกิจคาเฟ่

TACC International Business

T.A.C.C. 着眼于将业务扩大到有高经济增长潜力的国家集团,CMLC 集团,包括柬埔寨、缅甸、老挝,以及有着广大消费者群体的中国。

2015年T.A.C.C.向前迈进了一步,成功将胜亚由此前的代加工背景变成一个独立的品牌,胜亚瓶装绿茶,主要在海外市场分布。

萨瓦迪

萨瓦迪是一种优质的榴莲牛奶混合饮料,显示独特的泰式风味。它产自于高质量的榴莲产品、追求恰当的芳香,口感以及味道,冷热饮均可。该产品迎合了全世界喜欢榴莲这种泰式口味的中国人。

Na Arun

Na-A-Roon 具有丰富的泰式风味和香味的三合一 固体饮料。Na-A-Roon提供三种口味,奶茶,牛奶咖啡和茉莉绿茶。三合一饮料是餐馆和饮料供应商的首选替代品。和餐馆自己准备的饮料相比,Na-A-Roon提供了更好的利润,质量,味道以及香味。

Vending Machine

T.A.C.C.与 CP All 公共有限公司共同开发了更多的热饮自动贩卖机产品,为消费者带来了更多的便利,这款热饮自动贩卖机自2015年底开始研发并投入使用。

热饮料每杯售价是 17泰铢,有3种不同的口味; 咖啡味、巧克力味、牛奶绿茶味。该饮料将从自动售货机中取出 将被视为新的创新, 它以13,000旋转的高速混合技术,可以在短时间内产生一杯热饮料,并有稳定的水压, 使热饮料具有良好的牛奶味和香味 。以下是正在开发的产品类型。

TACC License Business

San-X

T.A.C.C.与日本 Ingram 公司签署了一份授权协议,作为日本san-x 公司(许可方)执照的代理人,负责从泰国、新加坡、马来西亚、柬埔寨、缅甸、老挝和越南的领土上寻找被许可方。

Dog Please

A character which were born from the social media's world, the main characters are humans and dogs that tell stories in different aspects in creative, funny, cute, and heartwarming ways. It gained awareness and poppularity among dog lovers on both Facebook and Instagram for more than a million followers.

ART STORY

ART STORY is a social enterprise business for autistic individuals and other exceptional persons. Together, we create many products using "Art" as our inspiration. The products themselves are unique and extraordinary! Art Story supports by Thai Autism Vocational Center under the Autistic Foundation which enhance people with special needs to gain their self development with dignity.

TACC Café Business

T.A.C.C. has expaned their beverage products into Cefe Business such as ร้านกาแฟมวลชน Jungle Café Arabitia Café CP Fresh Mart and Black Canyon. There are branches all over the country and overseas as the company has already distributed to 850 branches. Therefore, this provides another distribution channel for the company.

凭借着雄厚的基础业务发展以及新业务领域的扩展,TACC的销售额一直保持持续稳定增长,2003年公司第一年的销售总额2400万泰铢,2014年销售总额达10.03亿泰铢,到2017年,公司销售总额为12.82亿泰铢。我们的目标就是实现公司稳定并持续发展