สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

Tel : +66-2-717-2898#77

Fax : +66-2-717-2899 Email : ir@tacconsumer.com

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233

ถนน รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

สมัครอีเมลรับข่าวสาร

กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พบปัญหากรุณาลองใหม่

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พบปัญหากรุณาลองใหม่