TACC กับโครงการ ปันความสุขให้น้อง (เพื่อกิจกรรมวันเด็ก)

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลักและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำทีมพนักงานไปมอบผลิตภัณฑ์ ชาเขียว เชนย่าและน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว เฮย์ ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กที่จะถึงนี้