ทีมประชาสัมพันธ์ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชน

ทีมประชาสัมพันธ์ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอีกด้วย