บรรยากาศภาพภายในงาน “จับช็อตเด็ดหุ้นดัง”

บรรยากาศภาพภายในงาน “จับช็อตเด็ดหุ้นดัง” ช่วงที่ 1 กับ 3 ผู้บริหาร


- คุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย