เครื่องดื่มเซเว่นซีเล็ค “เมลอนลาเต้” หวาน หอม กลิ่นเมลอนญี่ปุ่น

เครื่องดื่มเซเว่นซีเล็ค “เมลอนลาเต้”
หวาน หอม กลิ่นเมลอนญี่ปุ่น วันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น