TACC จัดกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารกลางวันมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

TACC จัดกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารกลางวันมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านสมวัย) คลองเตย ซึ่งรับดูแลเด็กวัย 3 เดือน – 5 ปี จากครอบครัวยากจนและประสบปัญญาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของ ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม รวมทั้งยังสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆในมูลนิธิอีกด้วย