คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ ขึ้นรับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2017"​

คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ ขึ้นรับรางวัล“บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2017"​ ​จากท่าน ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR2017)

โดยมูลนิธิ มสวท.ได้จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี2017” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2017) ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ