TACC ร่วมให้ข้อมูลในโครงการ “Company Snapshot @NOMURA

ตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยเรียนเชิญบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)โดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ​ และคุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการ “Company Snapshot @NOMURA” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ได้พบปะและนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ โดยมีผู้รับฟังได้แก่ นักลงทุนทั้งสถาบันและรายบุคคล นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่การตลาดของ NOMURA ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี