TACC พบนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day รายงานผลการดำเนินงานปี 2559

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) พบนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 603 ตึก B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ​ ​และคุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ

โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,177.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.18% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,004.44 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก คือ 1) ยอดขายในประเทศ เพิ่มขึ้น 15.39% จากปีก่อน เนื่องจากการออกสินค้าใหม่ในตลาดและการขยายตัวของตลาด ได้แก่ กลุ่มของเครื่องดื่มเย็นในโถกด กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All Café กลุ่มสินค้าเครื่องดื่มร้อน Vending machine การออกสินค้าใหม่ในตลาดในกลุ่มสินค้าประเภทโดนัทสไตล์ญี่ปุ่น รสออริจินอล ยี่ห้อ“อะสไมลล์” และ จำหน่ายสินค้าโดยใช้ตัวการ์ตูนคาแร็คเตอร์ กับ Sanrio Wave Hong Kong Co., Ltd. ซึ่งวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7- Eleven ในเดือน กันยายน 2559 2) ยอดขายต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 38.66% เนื่องจาก บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายในส่วนของตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor) สำหรับตลาดกัมพูชาในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 101.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.60% เพิ่มขึ้น 33.88 ล้านบาทหรือคิดเป็น 49.86% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 67.95 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.75% สาเหตุหลักมาจาก (a) กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (b) บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ตามสัดส่วนและงบประมาณของบริษัทฯ

แผนการดำเนินของปี 2560
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ทั้งปี 2560 จะเติบโตระหว่างร้อยละ 10-15 หรือมากกว่าจากปีก่อน ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business to Business : B2B) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Business to Customer : B2C) โดยรายได้เติบโตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมและการออกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ขอ งบริษัท