TACC ได้รับรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัด “โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559” เพื่อมอบรางวัลให้กับคู่ค้าเสเอ็มอีที่จำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางข องเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ช็อบปิ้ง ที่มีศักยภาพในแต่ละด้าน โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท 13 รางวัล เช่น SME ยั่งยืน SME ดาวรุ่ง SME สินค้าเกษตร SME สินค้าชุมชน เป็นต้น

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัล “SME ยั่งยืน” โดยคุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร และคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ รับมอบจากคุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าของบริษัทฯ ร่วมด้วย