TACC ร่วมให้ข้อมูลในงาน Thai Corporate Day

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมงาน Thai Corporate Day ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการให้ข้อมูลในกับกองทุนชั้นนำในประเทศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ​ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี