TACC จับมือ EEC จัดโครงการ “ป่า น้ำ ต้นกำเนิดแห่งชีวิต”

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (EEC) จัดโครงการ "ป่า น้ำ ต้นกำเนิดแห่งชีวิต" เพื่อนำเด็กในชุมชนระแวกบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และบุตร-หลาน พนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเข้าค่ายทำกิจกรรม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสายน้ำ และเรียนรู้วิธีการรักษาสายน้ำอย่างยั่งยืน โดยมุ้งเน้นไปที่การสร้างบุคลากรคุณภาพ โดยเน้นไปที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยวิธีการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา