TACC ร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาดและนักวิเคราะห์

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาดและนักวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ บริษัทหลักทัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)