คุณสุวีรยา อังศวานนท์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Modern Trade Marketing & Shopper Marketing

หลักสูตร Modern Trade Marketing & Shopper Marketing วันที่ 22-23 กันยายน 2559 ในวันที่สอง ช่วงเช้าอบรมในหัวข้อ Key Account Management โดย คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ อดีต Chief Commercial Officer บริษัท ดัชมิลล์ กรุ๊ป จำกัด สำหรับภาคบ่ายมี 2 หัวข้อ โดยหัวข้อแรก Capturing Shopper’s Changing Lifestyle โดย คุณสรินพร จิวานันต์ Managing Director, Envirosell (Thailand) Co., Ltd. และ หัวข้อที่ 2 เป็น Panel Discussion “Synergy Between Supplier & Retailer” วิทยากรประกอบด้วย ด้าน Supplier คุณสุวีรยา อังศวานนท์ Strategic Partner & Corporate Communications Director บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ด้าน Retailer คุณบุญเกียรติ เตชมานะชัย Trade Director – Non Food บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus) ดำเนินรายการโดย คุณอนันต์ ธีรวิชญกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กรีนสปอต จำกัด