TACC ร่วมให้ข้อมูลกับกองทุนชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลกับกองทุนชั้นนำ ต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน6 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ บริษัทหลักทัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ​ และคุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี