TACC เข้าร่วมงาน TRAFS 2016

TACC ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มโดยเฉพาะชาและกาแฟ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมบูธ TACC ในงาน TRAFS 2016 พบกันสินค้า ณ อรุณ ในหลากหลายเมนู ที่ Hall 102 บูธเลขที่ B13 
ในวันที่ 4-7สิงหาคม 2559 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา