คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559

ตัวแทนมูลนิธิจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ผ่านรายการ Dance Your FAT Off เต้นเปลี่ยนชีวิต เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา