คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นเวทีสัมนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดกัมพูชา

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เรียนเชิญให้คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหารขึ้นเวทีเป็นวิทยากรในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดกัมพูชา” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน