คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 Thailand

คุณชัชชวี  วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 Thailand  ประเภท MOST PROMISING CATEGORY จาก Mr. Dato William NG , ประธาน Enterprise Asia  และ Lt Gen SUDHIR Sharma ,  ที่ปรึกษา Advisor to Enterprise Asia เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ

โดยรางวัล APEA AWARDS ในสาขา MOST PROMISING CATEGORY หรือนักธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตในอนาคต สำหรับรางวัล APEA  นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและยืนหยัดในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย