ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
19 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00 น.
Analyst Meeting TACC Head office
PDF
01 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
Company Visit TACC Head office
PDF
22 กันยายน 2563
เวลา 13.00-14.00 น.
Opportunity Day-Q2/2020 TACC Head office
PDF
18 กันยายน 2563
เวลา 10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ
ถ.รามคำแหง
PDF
01 กรกฏาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
Road Show (on line) TACC Head office
PDF
16 มิถุนายน 2563
เวลา 14.15-15.00 น.
Opportunity Day-Q1/2020 TACC Head office
PDF
11 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00 น.
Analyst Meeting – Q1/2020 TACC Head office
PDF
01 พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
Analyst Meeting –Q3/2019 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2562
สิงหาคม-กันยายน 2562
Analyst Meeting –Q2/2019 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2562
สิงหาคม-กันยายน 2562
Opportunity Day-Q2/2019 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF